Bærekraft

Benchmark’s mission is “Driving Sustainability in aquaculture”. We are doing so by delivering products and solutions that improve sustainability for aquaculture producers through better health, yield and animal welfare.

Pådriver for bærekraftig havbruk

Benchmark sin misjon er å være en pådriver til bærekraftig akvakultur. Dette gjør vi gjennom å levere produkter og løsninger som forbedrer bærekraften for produsentene i næringen ved å bidra til bedre dyrehelse, høyere produksjonsutbytte og bedre dyrevelferd

Vi er overbevist om at ved å oppfylle vår selskapsmisjon kan vi bidra til å møte behovene til en voksende global befolkning med sunn, næringsrik mat. Samtidig vil vi bidra til å redusere næringens påvirkning på naturen og miljøet rundt produksjonsstedene.

Ivonne Cantu, Director of Investor Relations and head of the Sustainability Working Group

Fem fokusområder

Bærekraftprogrammet vårt har fem fokusområder som til sammen tar for seg de viktigste driverne for bærekraft og ESG-risiko i vår virksomhet. Programmet erkjenner at økonomisk bærekraft og sosial eierstyring ivaretas av våre finans- og juridiske funksjoner. De fem områdene er produktpåvirkning, miljø, dyrevelferd, velvære for ansatte og samfunn.

Meny

Get the newsletter