Benchmark sin kommité for dyrevelferd

Benchmark har forpliktet seg til FNs bærekraftige utviklingsmål

  • God helse og velferd
  • Livet under vann

For å ivareta dette arbeidet har konsernet etablert en egen komité bestående av eksperter innen dyrehelse fra de tre forretningsområdene.

Når vi utfører dyreforsøk, begrenser vi disse testene til et absolutt minimum. De tre R-ene («reduse», «refine», «replace») er hensyntatt, evaluert og revurdert for hver enkelt test. Når vi skal forbedre et genetisk utgangspunkt har vi behov for å teste dyr, da informasjonen disse dyrene gir er viktige utgangspunkt for videre seleksjon. Vi har et kontinuerlig fokus på utfordringer knyttet til forsøksdyr, og har et sterkt fokus på å redusere omfanget av dyreforsøk.

Portrait Marcela Salazar

Komiteens arbeid går ut på å sikre at god dyrevelferd og etikk etterleves i organisasjonen. Vi skal sørge for at alle våre ansatte har de høyeste standarder i håndtering av dyrene i produksjonen vår og for dyr som brukes i forsøk.

Marcela Salazar, Scientific Director Benchmark Genetics Shrimp and head of the Benchmark Central Animal Welfare Committee
Meny

Get the newsletter