Miljøpåvirkning

Benchmark Genetics Norway ble medlem av nettverket Klimapartnere i mai 2019, og selskapet har satt ambisiøse mål om å bli klimanøytral innen 2025 og fossilfri innen 2030.

Fornybar energi og biogassproduksjon

SalmoBreed Salten, som er Benchmark sitt landbaserte rogn- og stamfiskanlegg, ble offisielt åpnet i mai 2019 og kan produsere 150 millioner rognkorn per år. Anlegget ble designet med utgangspunkt i bærekraftige løsninger.

SalmoBreed Salten minimerer miljøavtrykket ved å bruke opp mot 100% fornybar energi, og ved å bidra til produksjon av biogass. Anlegget samler opp dødfisk, fôr-rester og avføring fra stamfisken som blir omgjort til slam. Denne blir deretter levert som råstoff til selskapet Kystmiljø som produserer biogass – et mer miljøvennlig drivstoff for bruk i tungtransport.

I 2020 var selskapets energibidrag tilsvarende 358 669 kWh. Se animasjonen nedenfor som viser hvor mye dette tilsvarer i antall husstander, fossilt drivstofforbruk og CO2utslipp ved flygninger.

SalmoBreed Salten ble bygget for å løfte vår produksjonskapasitet på lakserogn. Anlegget er verdens mest avanserte i sitt slag for produksjon av stamfisk og rogn, og vårt fokus er rettet mot fiskehelse, -velferd, kvalitet og miljøeffektivitet

Ann-Kristin Skaugvold, General Manager SalmoBreed Salten
Meny

Get the newsletter