Biosikkerhet

Hos oss har biosikkerhet den høyeste prioritet både i forhold til måten vi driver virksomheten, fiskehelse, fiskevelferd og statusen til våre produkter. Vi anser våre kunders produksjon som en utvidet del av vår egen produksjon.

Hvorfor detaljer er viktige

Opprettholdelse av de høyeste nivåene av biosikkerhet krever styring og fysiske tiltak relatert til fisken, miljøet eller agens. Da kan selv den minste faktor ha betydning.

Våre dyktige fagfolk vurderer hver eneste detalj med tanke på sannsynligheten for forekomst og hvilken eventuell konsekvens den kan medføre. For å redusere risiko brukes risikovurderinger aktivt med tilhørende handlingsplaner. Vi jobber kontinuerlig og målrettet for å forhindre at spesifikke hendelser inntreffer. Detaljer har betydning, ettersom selv det minste bruddet på biosikkerhet kan få enorme konsekvenser.

Biosikkerhet blir definert av OIE (Verdens Dyrehelseorganisasjon) som et sett med drifts- og fysiske tiltak for å redusere risiko for introduksjon og spredning av smittestoff til, fra og innenfor akvatiske dyrepopulasjoner

Definisjonen vedtatt av Verdens Dyrehelseorganisasjon, OIE

Slik jobber Benchmark Genetics med biosikkerhet

Vår ambisjon er å være i forkant av biosikkerhet i oppdrettsnæringen, og dette er vår måte for å forstå og iverksette tiltak

Biosikkerhet og arter

Våre retningslinjer for biosikkerhet og fiskehelse er tilpasset den enkelte art og relevante agens. Våre interne avlsprogrammer som består av de tre artene atlantisk laks, tilapia og SPF/SPR reker (L. Vannamei) krever forskjellige tilnærminger til biosikkerhet på grunn av forskjellene i produksjonssystemene.

Meny

Get the newsletter