Innovasjon

Benchmark Genetics er verdensledende innen avl og genetikk for akvakultur. Ved å kombinere våre veletablerte avlsprogrammer, og de nyeste genomiske verktøyene, bidrar vi med å øke kvaliteten, utbyttet, helsen og velferden til en rekke akvatiske arter.

Benchmark Genetics er verdensledende innen avl og genetikk for akvakultur.

Ved å kombinere våre veletablerte avlsprogrammer, og de nyeste genomiske verktøyene, bidrar vi med å øke kvaliteten, utbyttet, helsen og velferden til en rekke akvatiske arter. Våre interne avlsprogrammer omfatter atlantisk laks, L.Vannamei reker og tilapia. Vi utfører også teknisk genetiske tjenester til et betydelig antall utvalgte avlsprogrammer over hele verden for kommersielle arter som havabbor, brasme, regnbueørret og coho laks.

Kundefokusert forskning

Våre avlsprogrammer og genetiske tjenester bidrar til reduserte produksjonskostnader, ved å øke verdien av sluttproduktet og redusere tap forårsaket av sykdomsutfordringer. Gjennom våre tjenester bidrar vi til å stabilisere tilbud og etterspørsel og skape langsiktig vekst og bærekraft for våre kunder

Morten Rye, Head of Genetics, Benchmark Genetics

Hver enkelt hanfisk som er valgt ut som avlskandidat representerer store økonomiske og biologiske verdier. Gjennom kryokonservering reduserer vi den økonomiske risikoen for selskapet samtidig som at vi sikrer at næringen ikke blir stående uten det nyeste og beste avlsmaterialet hvis noe uforutsett skulle skje.

Rosana Estevez, Cryolab Manager, Benchmark Genetics

Institusjonelle FoU partnere

Seleksjonsmetoder

Vi har som mål å ligge i forkant på teknologi og kontinuerlig evaluere bruk av nye teknikker, inkludert genredigering, så snart dette er tillat i bruk. I de tidlige fasene av avlsprogrammet vårt for atlantisk laks var utvalget basert på masseseleksjon på fenotyper som tilvekst, kroppsform og tidlig kjønnsmodning.

Genredigering

Selektiv avl er avhengig av genetisk variasjon forårsaket av naturlige mutasjoner. Genredigering (GE) skjer ved hjelp av enzymkomplekser som CRISPR-Cas9 og TALENS som redigerer DNA-sekvensen. Metoden kan brukes til å gjøre nøyaktig målrettede endringer i genomene til planter og dyr. Slike mutasjoner vil forekomme naturlig i populasjoner av planter og dyr, men relativt sjeldent. GE-teknologien gir genetikerne et nytt sett med høyteknologisk verktøy til å forbedre effektivitet, helse og velferd hos dyrene.

Kryokonservering

Teknologien for kryokonservering hjelper oss med å bevare de beste genene og bidrar dermed til raskere genetisk fremgang for havbruksnæringen.

Lær mer om hvordan vi anvender genomisk seleksjon for luseresistens

Meny

Get the newsletter