Kundeservice og Oppfølging

Vår ambisjon er å levere den beste kundeopplevelsen i avlsbransjen og bygge langvarige relasjoner med våre kunder. Vil du vite mer om vår kundeservice og oppfølging?

Våre ansatte gjør en forskjell

Vårt kommersielle team er satt sammen av erfarne og dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse og arbeidserfaring fra de forskjellige stadiene i verdikjeden. Hver dag gjør de en ekstra innsats i form av kundestøtte og service til eksisterende kunder, og til å besvare nye henvendelser raskt og profesjonelt.

Benchmark Genetics servicekonsept

For å sikre at vi lever opp til våre ambisjoner, har vi etablert Benchmark Genetics Servicekonsept for atlantisk laksegenetikk. Konseptet består av tre trinn: før, under og etter levering.

Før levering

Under levering

Etter levering

BreedControl

BreedControl er et system vi egenhendig har utviklet for å gi oss full kontroll over vår avlsvirksomhet gjennom styring av produksjonen, produkter og leveranser.

Systemet samler inn data fra hele produksjonskjeden, inkludert genetiske data, stamfisk data, produktkvalitet, salg, leveranser, samt dyrehelseinformasjon og GHG-data. Ved å kombinere disse dataene med IoT og Business Intelligence (virksomhetsetterretning), kan vi overvåke våre operasjonelle KPI-er i sanntid og så tidlig som mulig kunne identifisere forbedringsområder.

For å kunne tilby våre kunder den best mulige oppfølgingen, har vi utviklet en kundeportal til BreedControl, kalt “My Pages”. Her kan kundene våre få tilgang til viktig informasjon relatert til levering (fremtidige og historiske), produktdata, kontrakter, fakturaer, forsendelsesinformasjon og sertifikater.

My Pages er fortsatt i et tidlig utviklingsløp og ny funksjonalitet vil fortløpende bli lagt til, slik at systemet etter hvert vil tilfredsstille våre kunders behov og forventninger

Bara Gunnlaugsdottir, Head of Digital Technologies, Benchmark Genetics

For mer informasjon og tilgang til systemet, vennligst kontakt din salgsrepresentant.

Meny

Get the newsletter