Bibliotek

Teknisk Dokumentasjon

Klekkerihåndbok for atlantisk laks

Formålet med denne digitale manualen er å beskrive beste praksis relatert til mottak og innlegg av lakserogn, og startfôring. Målsetningen er å bidra til at produsentene etablerer gode rutiner og prosedyrer for anlegget. Informasjonen som presenteres i manualen kombinerer innsamlet data fra våre egne forsøk med publisert vitenskapelig kunnskap og ekspertise, samt praktisk kunnskap og erfaring fra Benchmark Genetics sitt tekniske service team og annen ekspertise innen Benchmark gruppen. Informasjonen er også konsistent med standarder for fiskevelferd publisert for næringen.

Teknisk dokumentasjon – PDF formater

Brosjyrer

Sertifikater

Som kunde av Benchmark Genetics skal skal du være trygg på at vi setter oss mål om å holde de høyeste nivåer av biosikkerhet, produksjonssystemer og dyrevelferd, med et lavest mulig miljøavtrykk.

Sertifikatene fungerer som bevis for at vi opererer i samsvar med internasjonale standarder og at vi er pålagt regelmessige revisjoner. Vi er overbevist om at de strenge kravene vil bidra til kontinuerlig forbedring av våre prosedyrer og er holdningsskapende for ansatte. Til det beste for dyrene vi har i vår varetekt og for kvaliteten på de genetiske produktene vi leverer.

Rapporter

Verktøy

Som en ekstra service, har vi utviklet en rekke verktøy som skal hjelpe våre kunder med å oppnå enda bedre resultater med vår genetikk.

Videoer

Kryokonservering - teknologien og fordelene

Slam fra Benchmark Genetics Salten omformes til biogass. De miljømessige bidragene av dette kan du se i animasjonen.

Lær mer om SalmoBreed Salten og avlsarbeidet vårt - video på norsk

About SalmoBreed Salten and our breeding work - in English

Hva er Genomisk Seleksjon og hvordan benyttes teknologien i avlsarbeidet for resistens for lakselus?

Asset bank

I Asset Bank kan du få tilgang til Benchmark sine logoer, bilder og presentasjoner.

Meny

Get the newsletter