Arctic Fish

Til tross for lave sjøtemperaturer i Vestfjorden på Island, oppnår Artic Fish svært gode resultater på tilvekst med genetikk fra Benchmark Genetics.

Om Arctic Fish

  • Foretak: Arctic Fish HF, Island
  • Kunderolle: Kunde for lakserogn
  • Industri: Oppdrett av atlantisk laks på Island

Arctic Fish er et islandsk oppdrettselskap med hovedkontor, smoltanlegg og sjølokaliteter i Vestfjorden. Selskapet har i øyeblikket lisenser til å produsere 17.100 t MTB og samtlige lokaliteter er sertifiserte i henhold til ASC standarden. Fremover planlegger Arctic Fish å ekspandere forretningen med mål om en markedsandel på 31% av den islandske produksjonen. Produktene til selskapet blir markedsført under merkenavnet Iceborn.

Utfordring

Vestfjorden byr på røffe betingelser for oppdrett med lave sjøtemperaturer både vinter og vår. Det er en rekke risikoer assosiert med lav temperatur, blant annet kan det bety lav tilvekst på fisken. Da er det viktig med rett genetikk for å lykkes.

Løsning

Benchmark Genetics Iceland (tidligere StofnFiskur hf) har driftet et avlsprogram for atlantisk laks siden 1991. I dag er selskapet leverandør av biosikker rogn produsert på sørvestsiden av landet til samtlige oppdrettere på Island.

Oppdretterne på Island har færre utfordringer med sykdom og lus enn for eksempel de norske. Derfor har Benchmark Genetics utviklet et rognprodukt for dette markedet som er spesielt høyt vektet på tilvekst i sjø.

For us, it is essential with adequate follow-up, service and access to a knowledgeable discussion partner, and we get this through the team at Benchmark Genetics Iceland. Besides, they deliver a documented high-quality product

Stein Ove Tveiten, CEO of Arctic Fish

Resultat

Laksen som Arctic Fish slaktet i oktober 2020 har bare gått 16 måneder i sjø, men hadde en snittvekt på 6,5 kg og en  TGC på 3.38 på slutten av produksjonsperioden. Smolten var 270 g på snitt da den ble sjøsatt d. 28. mai 2019 og genetikken var levert av Benchmark.

Med det nye produktkonseptet for Island som har fått navnet SalmoBoost, og som vi lanserte i 2019, kan oppdrettere som Arctic Fish forvente enda et løft i tilveksten for nye generasjoner av fisk som de skal slakte fremover.

We have experienced a production time between 16 and 24 months during the last three generations of production, but the trend is clear – growth is improving year by year. We have an excellent collaboration with Benchmark Genetics Iceland and feel lucky to have a local player like them to support the development that is now taking place in Iceland

Svein Ove Tveiten, CEO Arctic Fish

Flere case-studier

Meny

Get the newsletter