Kvarøy Fiskeoppdrett

Partnerskap som bidrar til en mer bærekraftig og biosikker stamfiskproduksjon, og lavere produksjonskostnader

Om Kvarøy Fiskeoppdrett AS

 

  • Selskap: Kvarøy Fiskeoppdrett AS
  • Kundens rolle: Partner for stamfisklisens og rognkunde
  • Industri: Lakseoppdrett
  • Lengden på vårt samarbeid: Lisenspartner siden oktober 2018 og mange årig rognkunde. Den første smolten ble satt i sjø på stamfisklokaliteten sommeren  2019.

Kvarøy Fiskeoppdrett er et familidrevet oppdrettselskap som ble etablert i 1976 og har vært i drift gjennom tre generasjoner. Selskapet holder til på Kvarøy, som er en øy på Helgelandskysten. Her har de fem egne konsesjoner i tillegg til drif av Benchmark sin stamfiskkonsesjon. Kvarøy er trolig det oppdrettselskapet i verden som har flest sertifiseringer. De er godkjent av Best Aquaculture Practices (BAP), Global GAP, Aquaculture Stewardship Council (ASC) og Fair Trade USA.

Kvarøy oppdretter atlantisk laks med bakgrunn i en egen filosofi som er å tilby laks av en meget høy kvalitet uten å gå på kompromiss med miljøet eller fiskens velferd. Selskapet har ambisjoner om å være det ledende innen bærekraftig produksjon av laks og å være en ansvarlig arbeidsgiver. Lokalmiljøet bestrå av bare 70 innbyggere, og av disse jobber hele 26 hos Kvarøy Fiskeoppdrett.

Samarbeidet med Benchmark Genetics

Samarbeidet bygger på en felles interesse om å oppdrette stamfisk i sjø mest mulig bærekraftig.

Utfordring

Som en relativt liten aktør hadde Kvarøy fortsatt rom for å forbedre kostnader knyttet til driften. De var også klar for å ta på seg flere utfordringer, da stamfiskproduksjon krever spesiell kunnskap og en utvidet helseovervåking. Benchmark på sin side, hadde akkurat blitt tildelt en stamfiskkonsesjon på 780 t MTB av Fiskeridirektoratet, og var på utkikk etter en dyktig partner med gode lokaliteter til å driften lisensen på vegne av selskapet. At Kvarøy har en sterk filosofi på bærekraftig oppdrett var med å påvirke valget av partner, da Benchmark sin visjon er å være en pådriver for bærekraftig akvakultur.

Løsning

«Kvarøy-metoden» er å produsere laksen mer bærekraftig. på fôrsiden har de utviklet en spesialdiett bestående av høye nivåer av marine ingredienser som stammer fra avskjær fra fiskeindustrien. I tillegg benyttes sertifisert soya produsert i Europa. Fôret inneholder er uten kunstige fargestoffer og har et dobbelt så høyt nivå av Omega-3 fettsyrer enn hva som er standard for laksefôr. De marine oljene kommer fra alger, og nivåene av PCB og Dioxin ligger langt unna de anbefalte grensene for konsum. Dette får de til gjennom en omfattende renseprosess av fiskemelet. Kvarøy Fiskeoppdrett er overbevist om at en glad laks er en fisk som vokser opp i lavere tetthet. Derfor holder de et nivå på maksimum 20 kg/m3 på alle sine lokaliteter.

Stamfisken til Benchmark Genetics blir oppdrettet etter samme standard som Kvarøy sin øvrige produksjon. I tillegg blir det foretatt enda flere prøver og helsekontroller av fisken for å sikre de høyeste nivåer av biosikkerhet.

Resultat

Kvarøy har oppnådd reduksjon i produksjonskostnadene og Benchmark Genetics har nå tilgjengelig høykvalitets avlskandidater som er produsert med bærekraft i fokus. Lokaliteten hos Kvarøy er bare en kort brønnbåttur fra Benchmark sitt landbaserte stamfiskanlegg i Salten. Stamfisken står i sjøen hos Kvarøy det første året etter utsett. Deretter blir den fraktet til SalmoBreed Salten hvor den går siste året på land frem til den kjønnsmodner, og blir brukt til produksjon av befruktet rogn. Biosikkerhet er svært viktig for landbasert produksjon, og stiller krav til at all fisk som skal inn i anlegget er frisk, og dokumentert fri for sykdommer. Måten Kvarøy drifter konsesjonen til Benchmark på gir selskapet trygghet i at den nødvendige standarden er på plass.

Jeg har stor tro på at genetikk er viktig bidragsyter til å løse en rekke av utfordringene vi har innen oppdrett. Både lakselus og dødelighet forårsaket av sykdom er problemstillinger vi jobber aktivt med å løse. Genetikk er første steget i produksjonskjeden og bidrar til å forbedre fiskevelferd og ytelse i hvert av de påfølgende leddene.

Alf-Gøran Knutsen, Daglig leder Kvarøy Fiskeoppdrett AS

 

Flere case-studier

Meny

Get the newsletter