ProGift Aquaculture Technology Co.

Om selskapet

  • Company: ProGift Aquaculture Technology Co.
  • Kunderolle: Kunde gjennom mange år av Akvaforsk Genetics
  • Industri: Oppdrett av arten tilapia i Kina
  • Lengden på samarbeidet: Siden 2004, hvor vi sammen har utviklet tre genetiske stammer av tilapia – ProGift Nile (Oreochromis niloticus), ProGift Blue ( aureus) og ProGift Red (en hybrid av flere typer Oreochromis sp.)

ProGift Aquaculture Technology Co. Ltd. (ProGift), ble grunnlagt i 2003 av norsk-kineseren Simon Yuen. I dag er selskapet den største produsenten av tilapiayngel i Kina og drifter det største avlsenteret og klekkeriet i verden. ProGift er anerkjent for produktet som er genetisk forbedret med fokus på høy tilvekst, robusthet for overlevelse i lokale produksjonsmiljøer, jevn og høy kvalitet og en kroppsfasong som er etterspurt av foredlingsindustrien. Firmaet har tre klekkerier i Hainan- og Guandong-provinsene, og har et omfattende kommersielt nettverk på tvers av Kina.

Utfordring

ProGift etablerte produksjonen i 2004 med bakgrunn i importerte stamdyr fra Vietnam med opprinnelse tilbake til GIFT-programmet. Disse stamfiskene hadde allerede blitt selektert gjennom ti generasjoner for raskere tilvekst i ulike ferskvannsmiljøer. Helt fra starten forstod ProGift at de hadde et behov for ekstern konsulentkompetanse. De ønsket å systematisk videreutvikle materialet og optimalisere det genetiske forbedingspotensialet for en rekke essensielle egenskaper. Samtidig ville de unngå opphopning av innavl i stammen.

Resultat

Produksjonen i Kina foregår i ferskvann i jorddammer. Etter 16 generasjoner med seleksjon oppnår ProGift en gjennomsnitlig slaktevekt på 500 g etter 3 måneders produksjonstid, og 2.5 kg etter åtte måneders fôring. Disse imponerende resultatene som selskapet oppnådde med Progift Nile-stammen motiverte til utvikling av andre tilapia-arter. Det ble etablert avlspopulasjoner for ProGift Blue og ProGift Red ved å kombinere genetisk materiale fra flere lokale og importerte stammer. Seleksjonsresponsen som ble oppnådd for disse populasjonene har vært enda høyere enn erfaringene fra ProGift Nile på grunn av en kortere historie med utvikling og tilgjengeligheten av en større genetisk variasjon. I tillegg til å forbedre det genetiske vekstpotensialet, har de tre stammene av ProGift tilapia også blitt selektert for forbedret filetutbytte, overlevelse, kaldtvannstoleranse, salinitetstoleranse og skinnfarge.

I dag er ProGift verdensledende produsent av genetisk forbedret tilapiayngel. Produksjonen forventes å nå ca. 700 millioner i 2021 og vil bli ytterligere doblet i årene som følger. Genetisk forbedret tilapia har en stor innvirkning på å sikre en bærekraftig akvakulturproduksjon i Kina.

The results speak for themselves and demonstrate the superiority of the Akvaforsk Genetics’ technology for genetically improved tilapia. I have enjoyed working with the company for many years. I appreciate the flexibility expressed by their representatives, being strict concerning technical procedures, while at the same time showing humbleness in the process of implementing these

Simon Yuen, owner of ProGift Aquaculture Technology Co.
Progift tilapia pond

Flere case-studier

Meny

Get the newsletter