Adrian Antonsen inntar stillingen som Applied Genetics Consultant

Adrian Antonsen har fra 1. september i år innehatt den nyopprettede stillingen som Applied Genetics Consultant. Han er med dette blitt en del av genetikkteamet til Benchmark Genetics, og vil bidra med å styrke selskapets arbeid innen eksterne genetiske tjenester, kommer det frem i en pressemelding. 

Adrian Antonsen tok nylig en MSc i bioteknologi og systembiologi på NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hans avhandling omhandlet analyse og håndtering av store og komplekse data fra biologisk forskning. Adrians kunnskap om bioinformatikk, molekylærbiologi, statistikk og programmering vil være et viktig bidrag inn i tjenestene knyttet til eksterne kunders avlsprogrammer.

Adrian vil rapportere til Jørn Thodesen, som er Business Manager – Applied Genetics Services.

– Jeg er glad for at Adrian ville bli med i vårt konsulentteam. Anvendt genetikk handler om å kombinere tilgjengelig teknologi og praktisk avlsarbeid. Adrian vil tilføre et alternativt tankesett og bidra til å finne kreative løsninger for våre eksterne kunder, sier Thodesen.

Antonsen er glad for at nettopp han ble tilbydd stillingen som hadde mange søkere.

– Jeg gleder meg til å være en del av dette unike ekspertteamet som kontinuerlig og fremtidsrettet jobber med å forbedre bærekraften i havbruksnæringen. Min motivasjon er å kunne tilføre et nytt perspektiv på tjenestene som tilbys gjennom kompetansen og ferdighetene som jeg har tilegnet meg gjennom studiene og mastergraden, legger han til.

Adrian Antonsen, som er nyutdannet med mastergrad fra NTNU og nylig ble ansatt som Applied Genetics Consultant i Benchmark Genetics. Foto: Birgitte Sørheim.

Les mer

Meny

Get the newsletter