Benchmark Genetics Salten skaper nytt liv og arbeidsplasser i bygda

Ved den spede oppstarten var det beregnet at rognfabrikken i Sørfjorden skulle gi arbeid til 12 stykker. I dag teller arbeidsstokken 30 personer.

På industriområdet i Sørfjorden troner bygningene til Benchmark Genetics Salten, tidligere Salmobreed Salten. Siden den første stamfisken ble levert dit på slutten av året 2017 har det skjedd en rivende utvikling.

I 2017 arbeidet det seks personer i de grå og grønne bygningene, og de regnet med at de kom til å være 12 personer når alt var oppe og gikk. Etter hvert har det blitt behov for langt flere ansatte.

ULIKE JOBBER. Fra venstre Ann-Kristin Skaugvold, Mathias Dahlberg, Kristian Sørmo og Claudiane Laxaa er fire av de 30 som arbeider på rognfabrikken i Sørfjorden.

De 30 som utgjør arbeidsstokken i dag har en gjennomsnittsalder på 35 år, så det er et relativt ungt lag som er på jobb. Flere av de som har ledende roller er unge, og Mathias Dahlberg (28) fra Fauske er en av dem. Han har utdanning som motormann og maskinist, og arbeidet fire år med røkting og vedlikehold i Mowi før han kom til rognfabrikken i Sørfjorden i 2019.
– Jeg begynte som tekniker, og fikk etter hvert en stilling som nestkommanderende etter han som er teknisk leder, sier Dahlberg, som i dag er fungerende teknisk sjef.

Kristian Sørmo (28) bor også på Fauske, men er opprinnelig fra Bardufoss. Han har stillingen som produksjonssjef. Etter å ha studert akvamedisin i Tromsø for å bli fiskehelsebiolog, jobbet han som konsulent.

– Da så jeg at det ble utlyst en stilling som fiskehelse- og cryobanksjef her, og begynte her i 2019. Etter hvert fikk jeg jobben som produksjonsleder, forklarer han.

I fjor høst startet Ann-Kristin Skaugvold i jobben som daglig leder ved rognfabrikken. Både hun, Dahlberg og Sørmo forteller om varierte, utfordrende og interessante arbeidsdager.

– Det har vært et veldig spennende og lærerikt år, er de enige om.

Bedriften er et eksempel på en arbeidsplass i distriktet der det er behov for kvalifisert arbeidskraft innenfor mange fagfelt. Flertallet av de som jobber der har fagbrev innenfor akvakultur, men i og med at anlegget er stort og avansert, er det behov for ansatte med bakgrunn fra blant annet mekaniske yrker, elektriker, automasjon, rørlegger, kjemiker og laborant.

De har sjelden problemer med å rekruttere nye folk til bedriften, og har også fem lærlinger inne per tiden.

– Bransjen er veldig i vinden, og vi trenger mye teknisk kompetanse, sier Mathias Dahlberg.

– Det er en spennende bransje for ungdom, kompetansekrevende og interessant, mener Kristian Sørmo.

Skaugvold legger til at mer og mer matproduksjon må komme fra sjø framover.

Framtiden er blå, sier hun.

OVERSIKT. På en av veggene henger en oversikt der man sammenlikner gangen i produksjonen med hvordan det foregår i naturen, fra rogn til rogn.

Produksjonen i Sørfjorden er todelt. I den delen av fabrikken der stamfisken holder til jobbes det med daglig røkting, fôring, renhold og modningssortering av fisken. I avdelingen som de kaller for rogneriet befruktes rogna og desinfiseres før den legges i inkubatorer. Når den har vokst seg så stor at den kategoriseres som øyerogn, foretas grov- og finsortering før den transporteres videre til sitt nye hjem.

PYNTER OPP. Dekorasjonen inne i lokalene til Benchmark Genetics Salten er ikke tilfeldig. Rognkorn, fiskeskinn og naturmotiver preger dekor og bilder.

Benchmark Genetics Salten sitt anlegg er et av de mest avanserte i sitt slag, både i Norge og ellers i verden. Deres fortrinn er at de har stamfisken på land.

– Dermed kan vi styre fisken sin kjønnsmodning mot det tidspunktet vi ønsker gjennom å regulere temperatur og lys. I naturen
er fisken kjønnsmoden i oktober/november, mens hos oss er det vi som bestemmer når den skal bli kjønnsmoden, sier Ann-Kristin Skaugvold.

1. september 2020 nådde de en stor milepæl. Da hadde de levert rognkorn nummer 100 million siden oppstart. I september i år hadde de levert over 100 millioner rognkorn på ett regnskapsår.

ALLSIDIG. Zane Minzare (30) er avdelingsleder for ”rogneriet”. Hun har tre fagbrev fra før, og jobber med å ta fagbrev i akvakultur.

Zane Minzare (30) er ansvarlig for rognavdelingen og er en av de ansatte med mest variert bakgrunn. Før hun reiste fra Latvia tok hun fagbrev både som frisør, pianist og sosialpedagog. Den første jobben i Norge var på Hamarøy hotell, og etter hvert begynte hun som servitør på Kobbelv vertshus.
– I 2018 hadde jeg lyst til å gjøre noe nytt, og ringte sjefen på Salmobreed som det het da, for å høre om jeg kunne være lærling eller jobbe gjennom Nav. Etter en måned fikk jeg tilbud om fast jobb, forteller hun.

Først arbeidet hun som røkter, og var med i rogneriet fra starten. Hun har også vært innom stamfiskavdelingen før hun ble avdelingsleder, og trives godt på jobb.

– Det er godt miljø og vi samarbeider bra, sier hun, som har fått selskap av både broren, svigerinnen og tanten på jobb.

SKIFTET BEITE. Kristaps Minzars er en av de ansatte som bor i Sørfold. Han har tidligere arbeidet på blant annet Kobbelv vertshus.

Ifølge Ann-Kristin Skaugvold kommer familiesmolten som de avler videre på fra konsernets anlegg ved Lønningdal sør for Bergen.

– Vi vet alt om laksen. Styrker, svakheter, genetikk og all annen nødvendig informasjon. Det er ingen tilfeldighet hvem som blir mor og far. Her blir ingen uønsket gravid, sier den daglige lederen.

I tillegg til stamfisken som er på land i Sørfjorden, har de en semilukket produksjon som innebærer at stamfisken står et år i sjøen før de tar de inn.

En av de som jobber mest med selve stamfisken er Bjørn Inge Dervola som er assisterende produksjonsleder. Nå i oktober hadde han arbeidet der i tre år.
– Jeg har tidligere jobbet blant annet i Elkem og Posten og tar med meg erfaringer derfra som planlegging og logistikk. Ingen dager er like her. Av og til må vi improvisere. Det er spennende og variert, og jeg trives veldig godt, sier han.

Ann-Kristin Skaugvold kan ikke rose kollegene sine nok.

– Jeg er så imponert over hvor dyktige folk er her. Det er presisjonsarbeid vi driver med, et finstemt instrument. Både fisk og rogn er verdifulle og må behandles skånsomt, slår hun fast.

GODT HUMØR. Fra venstre Josephine Nyvoll, Ina Ariseva og Claudiane Laxaa er tre av de ansatte som har utenlandsk bakgrunn.
PÅ LØPENDE BÅND. I befruktningsrommet er det travelt. Her befruktes rogna før den skylles og legges til inkubasjon.

@Eva S. Winther, kilde www.saltenposten.no

Les mer

Meny

Get the newsletter