Nytt inkubasjonssenter på Island

Benchmark Genetics Iceland øker kapasiteten på produksjon av rogn vesentlig gjennom byggingen av et nytt inkubasjonssenter ved siden av eksisterende landbaserte stamfiskanlegg i Vogarvik, på sørvestkysten av Island.

Den nye enheten vil få installert 10.000 singelinkubatorer som hver kan holde rogn fra én enkelt hunfisk. Målet med byggingen av anlegget er å sikre tilstrekkelig volum av rogn til den globale oppdrettsnæringen, herunder den raskvoksende landbaserte industrien. Anlegget vil stå klart i løpet av høsten 2021.

Det danske selskapet AKVA skal levere utstyret til anlegget og en lokal entreprenør står for byggingen.

-Det nye inkubasjonssenteret bygger videre på Benchmark sin produksjonsfilosofi, som er å sikre det høyeste nivået av biosikkerhet og leveringssikkerhet gjennom hele året, sier Dr. Jonas Jonasson, leder av produksjonen i Benchmark Genetics og CEO i Benchmark Genetics Iceland.

Benchmark Genetics Iceland (tidl. StofnFiskur) ble grunnlagt i 1991 og var det første selskapet som produserte stamfisk av atlantisk laks hele livet på land.

I november 2020 ble det første spadetaket satt på tomten for anlegget. I april ble de første veggene satt på plass.

Les mer

Meny

Get the newsletter