Signerer strategisk samarbeidsavtale med Regal Springs

Regal Springs og Benchmark Genetics har inngått en langsiktig strategisk samarbeidsavtale der Benchmark skal bistå Regal Spring sitt verdensomspennende avlsprogram for den tropiske ferskvannsarten Tilapia (Oreochromis Niloticus).  Begge selskapene er globale ledere innen sine forretningsområder, henholdsvis produksjon av tilapia og anvendt genetisk forbedring for avlsprogrammer.

Tilapia er en av de største oppdrettsartene på verdensbasis. Den globale produksjonen utgjør ca. 10% av all oppdrettsfisk, tilsvarende i underkant av 7 mill. tonn årlig produsert biomasse.  Arten, som blir oppdrettet i det tropiske beltet rundt ekvator, er en viktig proteinkilde til humankonsum, og har stor økonomisk betydning for produsentene og lokalsamfunnene.

Regal Springs har omfattende produksjonsvirksomhet i Indonesia, Honduras og Mexico. Hovedvekten av eksporten går til USA, men selskapet leverer også til andre verdensdeler og har derfor etablert en verdensdekkende salgsorganisasjon for å ivareta kunder i mange markeder. Avtalen som selskapet har signert med Benchmark Genetics gir dem tilgang til ledende ekspertise og avanserte støttesystemer for selektive avlsprogrammer. Benchmarks omfattende erfaring fra over 30 avlsprogrammer for mer enn 20 arter globalt, herunder tilapia, var et viktig kriteria for valg av samarbeidspartner for Regal Springs.

-Dette strategiske samarbeidet er i tråd med Regal Spring sin forpliktelse i å levere et premium produkt, og være en positiv drivkraft til et mer bærekraftig oppdrett av tilapia, sier Laurent Develle, Global Head of Sustainability i Regal Springs.

-Vi er overbevist om at Benchmark Genetics vil bistå oss i å finne løsninger som kan lede til kontinuerlige forbedringer av vår ESG-strategi gjennom bedre fiskehelse, utbytte og dyrevelferd, uttrykker Oscar Garay Krogh, Global Head of Farming i Regal Springs.

Fôring av tilapia i Lake Toba, Indonesia

Benchmark Genetics ser frem til å starte opp arbeidet med avlsprogrammet.

Morten Rye, Genetikkdirektør i Benchmark Genetics sier, -I dag har vi nådd en viktig milepæl med signeringen av en langsiktig avtale med Regal Springs. For oss er det også svært viktig at selskapet har sammenfallende verdier med Benchmark knyttet til bærekraft og samfunnsbidrag. Regal Springs har store ambisjoner, og vi gleder oss til å bistå dem i det genetiske forbedringsarbeidet med formål om å høyne dyrevelferden, øke produksjonseffektiviteten og redusere kostnadene.

Les mer om Regal Springs og deres oppdrettsprogram for tilapia her.

Les mer

Meny

Get the newsletter