Signerer rognavtale med Singapore RAS

Benchmark Genetics og Singapore RAS har signert en langsiktig avtale for leveranser av rogn av atlantisk laks til prosjektet for et landbasert RAS-anlegg i Singapore.

Singapore RAS, som har base i Singapore, er i siste fase av finansieringen av det første byggetrinnet for et anlegg med årlig produksjonskapasitet på 1000 tonn laks. Videre planer foreligger for en ekspansjon av kapasiteten til 3000 tonn.

Foretaket har tette relasjoner til Norge, og har jobbet med planene om å realisere et landbasert anlegg siden januar 2020. Prosjektet er det første av sitt slag for produksjon av atlantisk laks i Singapore, og har distribusjon til hjemmemarkedet som mål for hele produksjonsvolumet.

Benchmark skal levere genetikk fra sine anlegg på Island så snart RAS-enheten i Singapore har fått på plass et klekkeri og en ferskvannsenhet – etter planene i 2023.

Vi skal bygge en RAS-enhet for atlantisk laks i Singapore med et sterkt fokus på bærekraft og sirkulær økonomi. Våre erfaringer fra tilsvarende prosjekter i Nord-Europa tilsier at vi skal lykkes med dette. Målet vårt er å skape et kommersielt lønnsomt foretak som kan fungere som et regionalt senter for kunnskap og anvendelse av RAS-teknologi i Sørøst-Asia. Inngåelsen av en avtale med Benchmark er i tråd med vårt brede engasjement med sentrale interessenter. Vi har allerede signert 10 MOU og viktige avtaler med fremtidige leverandører og partnere.

Esben Johnsen, CEO Singapore RAS 

Vi er veldig fornøyde med å ha signert nok en leveranseavtale med et RAS-prosjekt i Asia, da vi har stor tro på at denne regionen vil være i forkant av den globale veksten for dette segmentet fremover. At Singapore RAS har høyt fokus på bærekraft, FoU, og utvikling og implementering av ny teknologi, gjør selskapet til en perfekt partner for Benchmark.

Geir Olav Melingen, Kommersiell direktør, Benchmark Genetics 

Esben Johnsen

Esben Johnsen er CEO i Singapore RAS

 

Les mer

Meny

Get the newsletter