Akvaforsk Genetics

Akvaforsk Genetics

Er du interessert i å lære mer om våre tjenester?

Våre eksterne genetiske tjenester markedsføres som Akvaforsk Genetics

De ulike tjenestene som tilbys av Benchmark Genetics kan beskrives ved hjelp av en tre-trinns modell:

<strong>1. </strong><a href=»#»><strong>Forvaltning av avlskjerne</strong>:</a>

En tjeneste for å optimalisere beslutninger knyttet til avlskjernen.

2. Etablering av avlsprogram:

En tjeneste for å støtte etableringen av et tilpasset avlsprogram.

3. Oppfølging og utvikling av avlsprogram:

En tjeneste for å støtte og videreutvikle etablerte avlsprogram.

Avlsprogram

Et avlsprogram utvikles som oftest fra en enkel forvaltning av en avlskjerne, over til et integrert, kontrollert og selekterende program for et lavt antall fenotypiske egenskaper som for eksempel vekst. I starten av et avlsprogram er hovedfokus på å forbedre vekst og etablere kontroll på innavlsraten. Et ytterligere trinn kan være å inkludere et mer omfattende antall genetiske egenskaper, enten som et integrert- eller et familiebasert avlsprogram.

Hvis oppdretteren ønsker å komme videre med et bredere antall egenskaper, inkludert de som krever omfattende tester som sykdomsresistens, er det nødvendig med et familiebasert program med en avlskjerne. Et slikt program kan utvikles ved å øke nøyaktigheten på seleksjonen gjennom å benytte genomisk informasjon. Slike program blir ofte omtalt som «avanserte», og bruker genomisk informasjon og analyse basert på QTL eller avlsverdier. Stegene er illustrert i figur 1.

Illustration of Genetic Services products
Meny

Get the newsletter