Høyere beskyttelse mot større risikoer

SalmoSelect

Gir en høy fleksibilitet i valget av egenskaper for økt resistens mot sykdom, og større seleksjonsintensitet på kvalitetsparametere

Produktpakken SalmoSelect inneholder en rekke sykdomsegenskaper som standard, men gir også kunden en høy fleksibilitet gjennom en rekke tilvalgsmuligheter for egenskaper knyttet til økt sykdomsresistens og slaktekvalitet. SalmoSelect gir våre kunder anledning til å «skreddersy» rogna i henhold til sine behov.

Standard egenskaper:

Tilvalgsmuligheter:

  • GS/QTL-CMS – Økt resistens for Kardiomyopatisyndrom
  • GS-AGD – Forbedret gjellehelse gjennom økt resistens for parasittpåslag
  • GS-Quality – En kombinasjonsegenskap med kvalitetsrelaterte egenskaper, herunder filetfarge, fettinnhold og filetutbytte

Se listen av egenskaper som er inkludert i våre produktpakker i tabellen nedenfor:

SalmoSelect Norden & Storbritannia

EgenskapSalmoProtectSalmoSelect - PDSalmoSelect - ILA
QTL-IPNxxx
GS-LUSxxx
GS-SWGxx
GS-PDx
GS-ILAx
GS/QTL-CMSTilvalgTilvalg
GS-AGD/gjellehelseTilvalgTilvalg
GS-QUALITYTilvalgTilvalg

SalmoSelect Chile

EgenskapSalmoProtectSalmoSelect
GS-Høy tilvekstxx
QTL-IPNxx
GS-Caligusx
GS-SRSx
GS-BKDx
GS-PRVx

Økologisk

SalmoProtect er tilgjengelig som økologisk sertifisert rogn fra Norge (DEBIO) og Island (TÚN). Produksjonsprosessen er tilpasset sertifiseringsstandardene for å bli godkjent som økologisk:

  • Ingen fôring av stamfisken siste måned før stryking
  • Kun sertifisert økologisk fôr er tillatt siste seks måneder før stryking
  • Karene som benyttes for økologisk stamfisk må ha separate vannsystemer for å sikre en fullstendig separasjon av denne produksjonsgruppen fra tradisjonelt produsert stamfisk
  • Hormoner for å indusere modning er ikke tillatt
  • Spesielle krav for hvilken type desinfeksjonsmidler som er tillatt for rengjøring av kar og utstyr
  • Kar, inkubatorer og emballasje skal spesifikt skiltes/merkes med sertifiseringsorganets logo

Unngå tidlig kjønnsmodning

Tidlig kjønnsmodning er et problem som kan oppstå i høyintensiver produksjonssystemer, slik som landbaserte RAS-enheter. Når fisken går i modning, stopper den å vokse, og muskler og fett blir konvertert til kjønnsprodukter. Siden 70tallet har Benchmark Genetics selektert for sen kjønnsmodning i avlsprogrammene; først ved fenotypisk seleksjon, videre fra 1991 med familieseleksjon og fra 2017 med bruk av Genomisk Seleksjon (GS).

All-Female

Ved vår produksjon på Island, har vi gjennom flere år kunne tilby våre kunder en spesiell behandling av stamfisk som gir en signifikant reduksjon i tidlig kjønnsmodning. Grunnet den økte produksjonen i landbaserte RAS-systemer, har det vært en stor økning i etterspørselen av dette produktet de seinere år. Oppdretterne erfarer økt produksjonsutbytte og lønnsomhet i å unngå tidlig modning på hannfisk. Utover langt færre kjønnsmodne fisk, vil fiskegruppene også få en jevnere og mer homogen tilvekst som forenkler slakteplanleggingen

Metoden “All-Female” er en kompleks avlsstrategi hvor stamfisk av hunnkjønn ved hjelp av hormoner blir kjønnsreversert i en prosess som kalles maskulinisering. Når denne hannfisken blir kjønnsmoden produserer den kun spermceller som har X-kromosom og derav gir avkom som bare består av hunnfisk – derav navnet «All-Female». I og med at det i hovedsak er hannfisken som går i tidlig kjønnsmodning vil kunder som kjøper «All-Female» produktet oppleve en signifikant reduksjon av problemet sammenlignet med en blandet populasjon.

Triploid

Selv om “All-female» bidrar til en sterk reduksjon i kjønnsmodning, vil produksjon i høye temperaturer kunne forårsake at også hunnfisk går i tidlig modning. Enkelte RAS-anlegg har erfart mellom 12 og 15% tap på «All-female» grunnet modning. Det finnes en mulighet for helt og holdent unngå kjønnsmodning, og denne metoden kalles Triploidisering. Triploid laks har tre sett av kromosomer i stedet for to som er standard. Denne fisken er steril og vil aldri gå i modning.

Når vi produserer triploid laks, blir rognkorna utsatt for trykk i et kort øyeblikk like etter befruktning. Selv om fisken får et ekstra kromosom er metoden ikke å anse som genmodifisering (GMO). Den triploide laksen lever fint med sine tre kromosomer, men er noe mer sensitiv for temperatur under inkubering og for lave oksygennivåer under tilvekst. Næringsbehovet er også noe annerledes.

Kontakt våre tekniske eksperter for mer informasjon

Meny

Get the newsletter