Høyere beskyttelse mot større risikoer

SalmoSelect

Gir en høy fleksibilitet i valget av egenskaper for økt resistens mot sykdom, og større seleksjonsintensitet på kvalitetsparametere

Produktpakken SalmoSelect inneholder en rekke sykdomsegenskaper som standard, men gir også kunden en høy fleksibilitet gjennom en rekke tilvalgsmuligheter for egenskaper knyttet til økt sykdomsresistens og slaktekvalitet. SalmoSelect gir våre kunder anledning til å «skreddersy» rogna i henhold til sine behov.

Standard egenskaper:

Tilvalgsmuligheter:

  • GS/QTL-CMS – Improved resistance to Cardiomyopathy Syndrome
  • GS-AGD – Improved gill health through higher resistance to parasite attachment
  • GS-Quality – Combination of quality-related traits, such as flesh colour, fat content and fillet yield

Se listen av egenskaper som er inkludert i våre produktpakker i tabellen nedenfor:

SalmoSelect Norden & Storbritannia

TraitsSalmoProtectSalmoSelect - PDSalmoSelect - ISA
QTL-IPNxxx
GS-Licexxx
GS-SWGxx
GS-PDx
GS-ISAx
GS/QTL-CMSOptionalOptional
GS-AGD/Gill HealthOptionalOptional
GS-QUALITYOptionalOptional

SalmoSelect Chile

TraitsSalmoProtectSalmoSelect
Growthxx
QTL-IPNxx
GS-Caligusx
GS-SRSx
GS-BKDx

Økologisk

SalmoProtect er tilgjengelig som økologisk sertifisert rogn fra Norge (DEBIO) og Island (TÚN). Produksjonsprosessen er tilpasset sertifiseringsstandardene for å bli godkjent som økologisk:

  • Ingen fôring av stamfisken siste måned før stryking
  • Kun sertifisert økologisk fôr er tillatt siste seks måneder før stryking
  • Karene som benyttes for økologisk stamfisk må ha separate vannsystemer for å sikre en fullstendig separasjon av denne produksjonsgruppen fra tradisjonelt produsert stamfisk
  • Hormoner for å indusere modning er ikke tillatt
  • Spesielle krav for hvilken type desinfeksjonsmidler som er tillatt for rengjøring av kar og utstyr
  • Kar, inkubatorer og emballasje skal spesifikt skiltes/merkes med sertifiseringsorganets logo

Unngå tidlig kjønnsmodning

Early sexual maturation is a common problem in high-intensity production systems, such as land-based RAS facilities. When the fish goes into maturation, it stops growing and converts muscle and fat into testes and ovaries.

Benchmark Genetics has been selecting for late sexual maturation in the breeding programs since the early 1970s; starting with phenotypic selection, moving into family selection in 1991 and further introducing Genomic Selection (GS) in 2017.

All-Female

Ved vår produksjon på Island, har vi gjennom flere år kunne tilby våre kunder en spesiell behandling av stamfisk som gir en signifikant reduksjon i tidlig kjønnsmodning. Grunnet den økte produksjonen i landbaserte RAS-systemer, har det vært en stor økning i etterspørselen av dette produktet de seinere år. Oppdretterne erfarer økt produksjonsutbytte og lønnsomhet i å unngå tidlig modning på hanfisk. Utover langt færre kjønnsmodne fisk, vil fiskegruppene også få en jevnere og mer homogen tilvekst som forenkler slakteplanleggingen

The All-Female method is a complex breeding strategy where female broodstock is sex-reversed in a process called masculinization, using hormones. These males produce sperm cells that all carry X-chromosomes giving offspring populations that only consist of females, resulting in the “All-Female” product. As females have a much lower incidence of early maturation, this significantly reduces the early maturity challenge that many land-based farms are experiencing with mixed-sex populations. The All-Female product has become very popular with full-cycle land-based customers, who experience a higher number of individuals fully grown to the ideal harvest weight and more homogeneous weight distribution.

Triploid

Selv om “All-female» bidrar til en sterk reduksjon i kjønnsmodning, vil produksjon i høye temperaturer kunne forårsake at også hunfisk går i tidlig modning. Enkelte RAS-anlegg har erfart mellom 12 og 15% tap på «All-female» grunnet modning. Det finnes en mulighet for helt og holdent unngå kjønnsmodning, og denne metoden kalles Triploidisering. Triploid laks har tre sett av kromosomer i stedet for to som er standard. Denne fisken er steril og vil aldri gå i modning.

Triploids occur naturally at low levels in all plants and animals and are commonly used in crop production (e.g., tomatoes) and aquaculture (e.g., oysters). In salmon, triploidy can be induced by exposing eggs to pressure shortly after fertilization. Although the number of chromosomes is increased through this reproductive technique, no genetic modification is involved, and triploid crops and animals are not GMO. Triploid salmon is slightly more sensitive to temperature during incubation and low oxygen levels during growth. Nutritional requirements are also slightly different.

Contact our Technical staff for more information

Meny

Get the newsletter