Sertifikater

Som kunde hos Benchmark Genetics, skal du være trygg på at vi følger de høyeste driftsstandarder med minimal innvirkning på miljøet.

Sertifiseringer er bevis på vår innsats. Vi må overholde internasjonale standarder, og gjennomgå regelmessige revisjoner. Vi er overbevist om at de strenge standardene vil føre til kontinuerlig forbedring av våre prosedyrer, sikre god dyrevelferd, og forbedring av kvaliteten på våre genetiske produkter.

Atlanterhavslaks

Produksjonen av lakserogn på våre egne anlegg og hos våre lisensprodusenter følger et sett med standarder knyttet til kvalitet, helse, sikkerhet og miljø. Utgangspunktet er å oppfylle kravene som er satt av nasjonale og internasjonale myndigheter. Neste nivå innbefatter våre egne interne standarder, som er strengere og mer omfattende. Det tredje nivået er sertifiseringer for å oppfylle kravene til våre mest krevende kunder. Dette er sertifiseringene Global Good Agricultural Practices (GLOBAL G.A.P.), European Forum of Farm Animal Breeders (EFFAB) og Organic (Debio / Tun). I tillegg er Benchmark Genetics Island sertifisert i henhold til RSPCA (Freedom Food) -standarden for eksport til Storbritannia.

ISO 9001

En internasjonal standard for kvalitetsstyring brukt av organisasjoner for å bevise deres evne til konsekvent å levere produkter og tjenester som oppfyller kunde- og regulatoriske krav, og for å fremvise kontinuerlige forbedringer.

Global G.A.P

En internasjonal standard som oppfyller kravene til mattrygghet, miljøvern, fiskevelferd og -helse, samt sikkerhet og velferd for de ansatte. En omfattende standard som sikrer forbrukeren at produksjonen utføres i henhold til strengt definerte kriterier.

EFFAB

Forkortelsen står for “Good Practice for Responsible Farm Animal Breeding” og er utviklet som en kode for god praksis i dyreavl, inkludert fiskeoppdrett og reproduksjon. Sertifiseringen sikrer at avlsarbeidet utføres i samsvar med anerkjente avlsfaglige og dyreetiske prinsipper.

Økologisk

Sertifisering for økologisk produksjon er forskjellig fra land til land. I Norge er denne type matproduksjon sertifisert av DEBIO, mens sertifiseringsorganet på Island heter TÚN.

Avhengig av produksjonsstedet, tilbyr Benchmark Genetics økologiske produkter basert på en av disse sertifiseringsstandardene.

Reker

Our customers require all genetics from our breeding programme to meet the SPF (Specific Pathogen Free) standard and that our sites are operated according to standards set by U.S. and Colombian regulators.

The facilities of our breeding nucleus in Colombia are registered with the Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A., and they are also certified as Biosecure facilities by the same entity.

At our multiplication centre in Fellsmere, U.S.A., the following certification standards are in place: Following the USDA APHIS criteria for establishing SPF, our disease-free status of the animals is documented by the PCR results of our surveillance program. USDA APHIS VS supervises it as the Competent Authority for aquatic animal health. We participate in the Commercial Aquaculture Health Program Standards (CAPHS) carried out by USDA APHIS, where samples are taken and tested every quarter by the USDA veterinarian.

Meny

Get the newsletter