Genetiske tjenester

Genetic Services icon

Oversikt

Vi er en ledende leverandør av genetiske tjenester basert på vår omfattende erfaring fra arbeidet med mer enn 30 avlsprogrammer, for 20 akvatiske arter i 16 land.

De eksterne tjenestene markedsført under merkenavnet Akvaforsk Genetics®, er tilpasset hver enkelt kundes behov og forretningsmål. Vi anvender også kompetansen og erfaringen vår i utviklingen av Benchmark Genetics sine fem egne avlsprogrammer for atlantisk laks, L. Vannamei reker og Nil tilapia, hvor også siste genomiske teknologi blir tatt i bruk. De eksterne kundene våre har en fordel av at de får tilgang til både ekspertise, ressurser og systemer som er utviklet med bakgrunn i våre egne avlsprogrammer.

Dine fordeler

 • Høyere produksjonseffektivitet
 • Betydelige kostnadsbesparelser
 • Forbedret dyrevelferd

Sluttresultatet – en mer bærekraftig akvakulturnæring

Hva du kan forvente deg av oss

Våre kunder får tilgang til interne verktøy for registrering av data (RecMunk), lagring av data i våre databaser, og avanserte statistiske modeller for analyse av fenotypisk og genomisk data.

Vår ambisjon er at kundene skal erfare våre fortrinn gjennom et tett samarbeid:

Våre røtter strekker seg langt tilbake

Akvaforsk Genetics® er kjent blant akvakulturselskap verden rundt for en omfattende akademisk og anvendt kompetanse innen selektive avlsprogram. Akvaforsk Genetics Center (AFGC) ble etablert i 1999 på grunnlag av Institutt for Akvakultur (tidligere Akvaforsk, nå en del av NOFIMA), med mål om å utvikle og tilby spesialiserte genetikktjenester til den globale akvakulturindustrien.

Akvaforsk var en pioner i etableringen av selektive avlsprogram for Atlantisk laks og regnbueørret i Norge tilbake på 1970’ tallet, som representerer en milepæl i moderne akvakultur. Ved opprettelsen av AFGC i 1999 ble denne ekspertisen innen genetikk og akvakultur samlet i en enhet og videreutviklet. Med utgangspunkt i kunnskapen fra atlantisk laks, har flere arter opplevd betydelig fremgang som følge av forbedret genetikk rundt om i hele verden, og flere av våre kunder har vært med oss i flere tiår.

Akvaforsk Genetics® er merkenavnet vi benytter for våre eksterne genetiske tjenester. Vi vil videre utvikle vårt tilbud basert på våre erfaringer, kombinert med anvendelse av den nyeste teknologien og siste nytt fra forskningsfronten

Jørn Thodesen, Business Manager - Applied Genetics Consultancy

Vårt genetikk-team

Som kunde hos oss kan du stole på vår kompetanse og evne til å skape betydelige forbedringer i din avlskjerne. Vårt bidrag er godt dokumentert gjennom et stort antall avlsprogram som vi har vært del av siden 1999.

Kort om vårt genetikk-team

 • 22 forskere og genetikere
 • 15 PhD grader, 7 M.Sc grader
 • Over 500 års samlet erfaring innen akvakultur
 • Over 400 vitenskapelige publikasjoner
 • Anvendt erfaring fra mer enn 30 avlsprogram og 20 arter

Våre tjenester

Hos Benchmark Genetics betjenes hver klient unikt basert på deres behov og tilgjengelige ressurser. Vi kan derfor hevde at vi tilbyr «skreddersydde» tjenester som har som mål å optimaliserer hver enkelt kundes avkastning (ROI).

Eksterne tjenester innen genetikk – Akvaforsk Genetics®

De ulike tjenestene som tilbys av Benchmark Genetics innen genetikk kan beskrives ved hjelp av en tre-trinns modell:

 1. Administrasjon av avlskjernen: En tjeneste for å optimalisere beslutninger knyttet til avlskjernen.
 2. Etablering av avlsprogram: En tjeneste for å støtte etableringen av et tilpasset avlsprogram.
 3. Oppfølging og utvikling av avlsprogram: En tjeneste for å støtte og videreutvikle etablerte avlsprogram.

Potensiell fremgang med avlsprogram

Et godt strukturert avlsprogram vil trinnvis forbedre den genetiske kvaliteten på stamfiskpopulasjonen for hver ny generasjon. Den genetiske gevinsten per generasjon påvirkes av flere faktorer, som forklart av en utvidet «oppdretterligning».

Produkter

Akvaforsk Genetics

De ulike tjenestene som tilbys av Benchmark Genetics kan beskrives ved hjelp av en tre-trinns modell basert på hvilket utviklingsstadie programmet befinner seg i.

Relaterte nyheter

Relaterte case-studier

Choose your region or contact our service representative

Meny

Get the newsletter