Island

Oversikt

Våre tre landbaserte anlegg på Island produserer familier, stamfisk og rogn til den globale laksenæringen.

Levering hele året fra biosikre anlegg

Vår unike plassering på sør-vestsiden av Island gir oss tilgang til temperert vann fra dype borehull, hvor lavasanden fungerer som filter for rensing av vannet. All produksjon foregår i separate soner, og det er ingen kontakt med annen fisk. Det gjør at vi har den høyeste standard av biosikkerhet i industrien og er leveringsdyktig med rogn gjennom hele året. Energien vi benytter er 100% fornybar, som gir et godt utgangspunkt for en bærekraftig oppdrettssyklus. Vi driver kontinuerlig med FOU, selektiv avl og har de beste produksjonsforhold. Til sammen utgjør dette et godt utgangspunkt for å levere rogn av høy kvalitet.

Produkter

SalmoSelect

Gir en høy fleksibilitet i valget av egenskaper for økt resistens mot sykdom, og større seleksjonsintensitet på kvalitetsparametere

SalmoProtect

SalmoProtect er utviklet for produksjon som foregår i områder med et lavere sykdomspress, og hvor målet er å motstå de mest vanlige helseutfordringene, samtidig som man opprettholder en høy ytelse på produksjonseffektivitet og kvalitet.

SalmoRAS4+

SalmoRAS4+ bidrar til å optimalisere produksjonen i landbaserte RAS-systemer

Salmon - other products icon

Rognkjeks

Siden 2014, har Benchmark Genetics produsert rognkjeksyngel på Island.

Relaterte nyheter

Relaterte case-studier

Choose your region or contact our service representative

Meny

Get the newsletter