ปรับปรุงการต่อต้าน WSSV และ AHPND

BMK Protect รุ่นใหม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อการเติบโตในขณะที่ยังคงความต้านทานและความทนทานโดยรวม

ที่โรงเพาะฟัก

ประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ช่วยให้โรงเพาะฟักสามารถบรรลุการจัดการต้นทุนที่เหมาะสมและผลิต นอเพลียสและลูกกุ้งวัยอ่อนที่ทนทาน มีคุณภาพดีที่สุดให้กับลูกค้า

  • คาดการณ์ผลผลิตและความสม่ำเสมอของผลผลิตของแต่ละรุ่นได้
  • อัตราการผสมพันธุ์สูง
  • ทนทานต่อความเครียดสูง
  • ง่ายต่อการจัดการและเพาะเลี้ยง

ที่ฟาร์ม

BMK Protect รุ่นใหม่ที่มีการเติบโตที่ดีขึ้นช่วยให้เกษตรกรที่ผลิตในพื้นที่ที่มีความแปรปรวนหรือเสี่ยงต่อโรคสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอด้วยขนาดกุ้งที่เป็นที่ต้องการของตลาด

  • รับประกันผลการเก็บเกี่ยว
  • ผลผลิตต่อระยะเวลาการเลี้ยงสม่ำเสมอ
  • มีความต้านทานโรคสูง
  • เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความแปรปรวนและเสี่ยงต่อโรค
เมนู

Get the newsletter