อัตรารอดสูงและโตเร็ว

BMK Yield

สายพันธุ์ที่ถูกคัดเลือกเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วควบคู่ไปกับอัตรารอดที่สูง กุ้งสายพันธุ์ BMK Yield มีศักยภาพในการผลิตที่สูง ผลการเลี้ยงสม่ำเสมอสามารถคาดการณ์ผลผลิตในแต่ละรอบการเลี้ยงภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ที่โรงเพาะฟัก

ประสิทธิภาพในการผลิตและการเพาะพันธุ์ของพ่อ-แม่พันธุ์กุ้งสายพันธุ์ BMK Yield ช่วยให้โรงเพาะฟัก สามารถควบคุมต้นทุนที่เหมาะสมและผลิตลูกกุ้ง (PL) คุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

  • คาดการณ์ผลผลิตและความสม่ำเสมอของผลผลิตแต่ละรุ่นได้
  • อัตราการขยายพันธุ์สูง
  • ทนทานต่อความเครียดสูง
  • ง่ายต่อการจัดการและเพาะเลี้ยง
HATCHERYAverage*
Daily Mating17.21 %
Daily Spawning17.19 %
Nauplii / Spawn322.572
Nauplii / Female / month1.635.701

*การเก็บข้อมูลเฉลี่ยภายใต้การจัดการด้านโภชนาการอาหารที่เหมาะสม

ที่ฟาร์ม

กุ้งสายพันธุ์ BMK Yield เจนเนอเรชั่นใหม่ปี 2021 ได้ถูกพัฒนาให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมากยิ่งขึ้น : ไซส์ 26 ตัว/กิโลกรัม ที่การเลี้ยง 90 วัน เลี้ยงหนาแน่นที่ 100-150 ตัว/ตารางเมตร (160,000 – 240,000 ตัว/ ไร่)

  • คาดการณ์ผลผลิตได้
  • ผลผลิตสม่ำเสมอ
  • ทนทานต่อความเครียดสูง
  • ขนาดกุ้งมีความสม่ำเสมอ ไม่แตกไซส์
  • เหมาะสมกับทุกระบบการเลี้ยง
Line count per kg.60 days90 days
BMK Yield 20214626
BMK Yield 2020 High6032
BMK Yield 2020 Low7140
เมนู

Get the newsletter