ทวีปอเมริกา

การดำเนินงานของ Benchmark Genetics ในทวีปอเมริกาประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ในโคลอมเบียและในฟลอริดา เราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นอย่างยิ่งในทุกกระบวนการ

ความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินงานทั้งหมดของเรา

การดำเนินงานของ Benchmark Genetics ในทวีปอเมริกาประกอบด้วยหน่วยภาคพื้นสองหน่วย

ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งของเรา ตั้งอยู่ในพื้นที่สี่เฮกตาร์ริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของโคลอมเบีย ใกล้ Cartagena และศูนย์กระจายพันธุ์ตั้งอยู่ที่ Fellsmere ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

เราถือว่าความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการดำเนินงานทั้งหมดของเรา ได้รับการรับรองโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) และ Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  โรงเพาะเลี้ยงของเราในอเมริกาถูกแยกออกจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆ อย่างปลอดภัย มีทางเข้าที่ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพเพียงทางเดียวและมีรั้วรอบขอบชิดอย่างแน่นหนา ทางเข้าถูกจำกัดและมีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา เพื่อรักษามาตรฐานและความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเข้มงวด

Choose your region or contact our service representative

ผลิตภัณฑ์

BMK Yield

อัตรารอดสูงและโตเร็ว

BMK Protect

สายพันธุ์เฉพาะ
ปรับปรุงความต้านทานต่อโรคตัวแดงดวงขาวและโรคตายด่วนให้ดีขึ้น

BMK LowSal

สายพันธุ์เฉพาะ
การเจริญเติบโตดีในสภาพน้ำความเค็มต่ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

เมนู

Get the newsletter