Tỷ lệ sống cao và tăng trưởng nhanh

Được chọn lọc cho tăng trưởng nhanh kết hợp với tỷ lệ sống sót cao, dòng BMK Yield mang lại cho người nuôi hiệu quả năng suất cao, ổn định hiệu suất và có thể dự đoán trước sản lượng qua các mùa vụ và các chu kỳ nuôi trong môi trường đa dạng và biến động.

TẠI TRẠI GIỐNG

Hiệu suất thành thục sinh dục và hiệu quả sinh sản của dòng BMK Yield cho phép các trại giống có được hiệu quả tối ưu về mặt chi phí, và chất lượng con giống PL tốt nhất cho khách hàng của họ.

  • Hiệu suất ổn định bền vững, có thể dự đoán trước giữa các lứa tôm
  • Hiệu quả sinh sản cao
  • Khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt tốt hơn
  • Dễ dàng thuần dưỡng và tái sinh sản nhanh
Tại trại giốngTrung bình*
Giao vĩ hàng ngày17.21 %
Đẻ hàng ngày17.19 %
Nauplii/ Trứng322.572
Nauplii/ Tôm mẹ/ Tháng1.635.701

Số liệu trung bình thu thập được với chế độ chăm sóc dinh dưỡng tối ưu

TẠI TRẠI NUÔI THƯƠNG PHẨM

Dòng BMK Yield mới thế hệ 2021, được cải thiện về tốc độ tăng trưởng: 26 con/kg ở 90 ngày tuổi, với mật độ nuôi 100 đến 150 con/m2.

  • Kết quả thu hoạch có thể dự đoán trước được
  • Hiệu quả ổn định
  • Khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt tốt hơn
  • Tôm đồng nhất về kích cỡ khi thu hoạch
  • Phù hợp với mọi hệ thống nuôi
Đếm con ( con\kg)60 ngày90 ngày
BMK Yield 20214626
BMK Yield 2020 High6032
BMK Yield 2020 Low7140
Menu

Get the newsletter