Khả năng tăng trưởng và tỷ lệ sống sót cao trong môi trường có độ mặn thấp

BMK LowSal thế hệ mới có khả năng sinh sản và tăng trưởng được cải thiện, trong khi vẫn duy trì được mức độ ổn định tổng thể.

Tại trại giống

BMK LowSal cải thiện hiệu suất thành thục, cho phép các trại giống đạt được hiệu quả chi phí tối ưu đồng thời sản xuất được nguồn PL độ mặn thấp hiệu quả cao cho khách hàng của mình. Dòng chuyên biệt này cho phép các trại giống trực tiếp đưa nguồn PL đến các khu vực nuôi thương phẩm có độ mặn thấp, tiết kiệm thời gian và chi phí thuần hóa độ mặn cho các khu vực nuôi có độ mặn thấp

  • Hiệu suất nhất quán như dự kiến giữa các lô
  • Cải thiện hiệu quả sinh sản
  • Khả năng chịu căng thẳng cao hơn

Tại ao nuôi thương phẩm

BMK LowSal thế hệ mới, với tốc độ tăng trưởng được cải thiện cho phép người nuôi sản xuất được ở các vùng có độ mặn thấp liên tục có những mùa vụ bội thu với kích cỡ tôm bán được trên thị trường.

  • Kết quả thu hoạch như dự kiến
  • Kết quả nhất quán giữa các mùa vụ
  • Tăng trưởng nhanh ở độ mặn thấp
  • Khả năng thích nghi cao với độ mặn thấp
  • Thích hợp cho tất cả các hệ thống nuôi ở những vùng có độ mặn thấp
Menu

Get the newsletter