Om oss

Kontinuerlige leveranser av genetisk forbedring til den globale akvakulturnæringen

Benchmark Genetics er ledende innen genetikk for akvatiske arter. Vi er til stede i alle de store produksjonsområdene verden over med et bredt spekter av arter. Våre fem interne avlsprogrammer fokuserer på de tre artene atlantisk laks, varmtvannsreker og tilapia.

Vi er den ledende leverandøren av genetiske tjenester med omfattende erfaring fra 30 anvendte avlsprogrammer innenfor 20 arter i 16 land.

Benchmark Genetics omfavner selskapene Benchmark Genetics Norway, Benchmark Genetics Iceland, Benchmark Genetics Chile, Spring Genetics og Benchmark Genetics Shrimp.

Våre avlssentre er lokalisert i Norge, Island, Chile, USA, Brasil og Colombia.

Som et innovasjonsledet selskap anvender vi moderne avlsteknologier som QTL og Genomisk Seleksjon (GS). Selv om teknologi er et viktig fundament i arbeidet vårt, har vi også et sterkt fokus på våre kunder og deres utfordringer. Langvarig samarbeid og partnerskap med ledende havbruksbedrifter står svært sentralt når vi jobber med genetiske forbedringer og utvikler nye produkter og tjenester.

For å sikre at kundene våre får utnyttet potensialet i genetikken vår, har vi etablert teknisk støtte og oppfølging som en del av vår kundeservice. I salgsteamene våre inngår flere tekniske spesialister som har kunnskap på de tre artene våre. Vi har også spesialkompetanse på forskjellige produksjonssystemer, inkludert RAS.

Benchmark Genetics tilhører det børsnoterte britiske konsernet Benchmark Holdings plc.

 

Benchmark Genetics kort fortalt

Kunder i mer enn 50 land

Salgs- og FoU-operasjoner i  11 land

Storskalaproduksjon 7 land

Arbeidsgiver for 240 ansatte over hele verden

Milepæler

Benchmark ble grunnlagt i 2000 og har siden vokst gjennom organisk innovasjon og strategiske oppkjøp. I 2013 ble konsernet børsnotert på AIM-markedet på London Stock Exchange.

SalmoBreed AS and Akvaforsk Genetics Center AS blir til Benchmark Genetics Norway AS

De to Benchmark eide selskapene, Akvaforsk Genetics Center AS og SalmoBreed AS er blitt slått sammen til ett selskap med navnet Benchmark Genetics Norway AS. Det nye selskapet får hovedkontor i Bergen. Den sammenslåtte organisasjonen vil samlet bidra til å enda bedre kunne sikre våre kunder bærekraftige genetiske forbedringer i form av høyere tilvekst, bedre utbytte, bedre fiskehelse og -velferd. Benchmark Genetics Norway har 36 ansatte hvor mer enn 20 har enten PhD eller Master-grad.

Økt resistens mot WSSV gjennom genomisk seleksjon

Benchmark Genetics har gjennom genomisk seleksjon (GS) oppnådd økt resistens hos reker mot White Spot Syndrom Virus (WSSV), som forårsaker store økonomiske tap årlig for rekenæringen.

Lansering av produktene SalmoProtect og SalmoSelect

Produktpakkene SalmoProtect og SalmoSelect lanseres internasjonalt av Benchmark Genetics

Benchmark Genetics åpner i Chile

Benchmark Genetics sin chilienske enhet har to landbaserte anlegg i henholdsvis Ensenada og Curacalco. Teamet består av 20 høyt kvalifiserte spesialister som drifter vårt lokale avlsprogram. De bidrar også med genetiske tjenester til eksterne produsenter og selger genetisk forbedret lakserogn fra SagaChile-stammen.

Genes

Innovasjon

Ved å kombinere våre veletablerte avlsprogrammer og de nyeste genomiske verktøyene, hjelper vi akvakulturprodusenter med å forbedre kvaliteten, produksjonsutbytte og dyrehelse og -velferd.

Samling tubes

Biosikkerhet

Vårt dyktige team av fiskehelsepersonell har lang erfaring i å vurdere sannsynlighet for forekomst og konsekvenser gjennom produksjonsløpet. For å redusere risiko har vi implementert risikovurdering fulgt av handlingsplaner og jobber kontinuerlig med å forhindre spesifikke hendelser.

Bærekraft

Vår bærekraftstrategi er utarbeidet med tanke på å håndtere de risikoer og muligheter som foreligger i ni definerte ESG-faktorer, som alle er tilpasset FNs bærekraftmål.

Office team Iceland

Ansatte

Våre medarbeiders helse og sikkerhet er av største betydning for oss. Derfor tilbyr vi våre ansatte en rekke interne programmer med fokus på fysisk, mental og sosial velvære.

Service og kundestøtte

Vår ambisjon er å bidra til de beste kundeopplevelsene og å bygge langvarige relasjoner med våre kunder.

Benchmark PLC

Benchmark knytter sammen biologi og teknologi for å hjelpe havbruksnæringen i å forbedre både bærekraft og lønnsomhet.

Jeg ser etter

vedrørende

i

som inneholder

Meny

Get the newsletter