Storbritannia

Produksjon av atlantisk laks er en kontinuerlig prosess. Derfor krever våre britiske kunder tilgjengeligheten av biosikker og genetisk forbedret rogn gjennom hele året.

Proaktiv kundeservice, biosikkerhet og leveringssikkerhet

Våre anlegg på Island er i en unik posisjon til å nettopp kunne tilfredsstille disse kravene. Anleggene henter agensfritt vann fra dype brønner hvor det filtreres gjennom lavasand ved hjelp av pumper som går på 100% fornybar energi.

Dette gir rogna et godt utgangspunkt i en bærekraftig lakseproduksjonssyklus. Vårt lokale salgsteam hoder til i Inverness, og er alltid på pletten og klare til å ivareta kundeforespørsler og leveringsservice.

Produkter

SalmoSelect

Gir en høy fleksibilitet i valget av egenskaper for økt resistens mot sykdom, og større seleksjonsintensitet på kvalitetsparametere

SalmoProtect

SalmoProtect er utviklet for produksjon som foregår i områder med et lavere sykdomspress, og hvor målet er å motstå de mest vanlige helseutfordringene, samtidig som man opprettholder en høy ytelse på produksjonseffektivitet og kvalitet.

SalmoRAS4+

SalmoRAS4+ bidrar til å optimalisere produksjonen i landbaserte RAS-systemer

Salmon - other products icon

Rognkjeks

Siden 2014, har Benchmark Genetics produsert rognkjeksyngel på Island.

Relaterte nyheter

Relaterte case-studier

Choose your region or contact our service representative

Meny

Get the newsletter