Kryokonservering

Hva er kryokonservering?

Kryokonservering er en teknologi som gjør det mulig å fryse ned og lagre levende celler som sperm og embryo i biobanker for en lengre periode. Cellene blir oppbevart i flytende nitrogen som holder -196 oC. Nå cellene skal anvendes blir de tint og vil da bli både levene og velfungerende, klar til befruktning.

Teknologien er mye brukt i dyreavl, men også innen medisinsk forskning og sykdomsbehandling. For atlantisk laks blir metoden anvendt for nedfrysing og lagring av melke fra de beste hannfiskene. Benchmark Genetics har etablert egne laboratorier med tilhørende biobanker i Norge, på Island og i Chile. Disse laboratoriene går under navnet Benchmark Genetics Cryolab og er tilknyttet selskapets avlssenter i de tre landene. Etableringene utgjør en viktig del av Benchmark sin strategi om å være i forkant av utviklingen innen genetikk.

Fordelene

Benchmark Genetics Cryolabs gir oss mulighet til å optimalisere anvendelsen av de aller beste hannfiskene fra avlsprogrammene:

  • Flere rognkorn kan bli befruktet med melke fra de beste hannfiskene
  • Kundetilpasset produksjon i forhold til egenskaper
  • Samme hannfisk kan benyttes til flere av kundens fortløpende leveranser

Til sammen gir dette både fleksibilitet og optimalisert produksjon, og høyere verdi for våre kunder.

Biobankene våre sikrer at vi har full kontroll med det genetiske materialet, og har også en risikoreduserende effekt i tilfelle noe uforutsett skulle skje i produksjonen av stamfisk.

Video som forklarer kryokonservering

Ønsker du å lære mer om teknologien og dens fordeler? Se videoen her:

Meny

Get the newsletter