Identifisering av en ny og mer dødelig virusstamme for IPN som påvirker resistent fisk

Benchmark Genetics leverer det beste genetiske materialet tilgjengelig for en god start av oppdrettssyklusen. Vår genetikk er utviklet for å gi en robust, rasktvoksende og sykdomsresistent laks.

Infeksiøs pancreas nekrose (IPN) har historisk vært en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrett av atlantisk laks. Utbrudd av sykdommen kan medføre store økonomiske tap og har veldig negativ innvirkning på fiskevelferden. Heldigvis har man gjennom genetikk funnet frem til en såkalt QTL som gir høy resistens for sykdommen. Funnet av den sterke QTL’en for IPN er en av de største genetiske fremskrittene innen lakseavlens historie. Det har vist seg at fisk som har en spesifikk genetisk variasjon i ett enkelt gen kan bli høyresistente for viruset. Gjennom avlsarbeidet har man fått frem høy frekvens av denne fordelaktige genvarianten i stamfiskpopulasjonene og dette har resultert i en sterk reduksjon i antall utbrudd de siste 10 – 12 årene. Nå har det fremkommet et nytt isolat av IPN-viruset som har vist seg å gi utbrudd på fisk som genetisk sett er resistente. Gjennom helgenomsekvensering har forskere i Benchmark Genetics beskrevet den unike mutasjonen i dette isolatet. Våre funn antyder at den nye genetiske variasjonen kan hjelpe viruset i å trenge gjennom vertens immunsystem på et mer effektivt vis. Vårt forskningsarbeid setter søkelyset på viktigheten av å analysere de genomiske detaljene både hos verten og hos patogenet når man undersøker den genetiske bakgrunnen for virulens og sykdomsresistens.

  Les mer om det nye isolatet og vår forskning på dette i artikkelen https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.23.445331v1

Les mer

Meny

Get the newsletter