Andre produkter

Andre produkter

Siden 2014, har Benchmark Genetics produsert rognkjeksyngel på Island. Selskapets lange erfaring med marine arter har bidratt til at vi har lykkes med å årlig produsere og levere tre millioner yngel til oppdrettere på Færøyene og Island.

Rognkjeks

Rognkjeks (Cyclopterus lumpus) gjør en viktig jobb i oppdrettsmerden ved å spise lakselus som har festet seg på laksen. Sammen lever de to artene i en fredelig symbiose, og rognkjeks har blitt et viktig våpen for oppdretterne i kampen om på slå ned på lusa.

Siden 2014, har Benchmark Genetics produsert rognkjeksyngel på Island. Selskapets lange erfaring med marine arter har bidratt til at vi har lykkes med å årlig produsere og levere tre millioner yngel til oppdrettere på Færøyene og Island. Rognkjeksen vår har vist seg som robust, med høy toleranse for svingende sjøtemperaturer, høy overlevelse og en stor appetitt for lakselus.

Produksjonen skjer ved selskapets anlegg i Hafnir på vestkysten av Reykjanesbukten. Anlegget var først konstruert for oppdrett av atlantisk torsk, men er nå bygget om og tilpasset behovene til et rognkjeksklekkeri.

Transporten av yngel fra Island til Færøyene skjer i spesielt designet fraktcontainere. Ved små leveranser benyttes også flyfrakt.

Stamfisken vår hentes fra villfisk og blir holdt i en karantenestasjon i Sandgerði, Reykjanes for å unngå risiko for infeksiøse sykdommer. Her blir den enkelte stamfisken individuelt screenet for bakterier og virus før eggene hentes ut og blir videre fraktet til anlegget i Hafnir.

Meny

Get the newsletter