Rognkjeks

Salmon - other products icon

Rognkjeks

Siden 2014, har Benchmark Genetics produsert rognkjeksyngel på Island. Selskapets lange erfaring med marine arter har bidratt til at vi har lykkes med å årlig produsere og levere tre millioner yngel til oppdrettere på Færøyene og Island.

Rognkjeksyngel

Rognkjeks (Cyclopterus lumpus) har vist seg å være et godt verktøy i kampen mot lakselusa. Den lever i en fredelig symbiose med laksen og har lakselus som en del av sitt kosthold.

Benchmark Genetics har siden 2014 produsert rognkjeksyngel på Island. Selskapets lange erfaring med marine arter har bidratt til at vi har lykkes med å årlig produsere og levere tre millioner yngel til oppdrettere på Færøyene og Island. Rognkjeksen vår har vist seg som robust, med høy toleranse for svingende sjøtemperaturer, høy overlevelse og en stor appetitt for lakselus.

Produksjonen foregår i anlegget vårt i Hafnir, på vestkysten av Island. Opprinnelig var dette anlegget en foredlingsbedrift for hvitfisk, men ble først ombygget til å huse produksjon av marine arter som atlantisk torsk, kveite og tropiske reker. Bygningsmassen har siden blitt modifisert og tilpasset produksjonen av rognkjeksyngel.

Stamfisken vi benytter er nøye utvalgt fra den kommersielle rognkjeksindustrien på Island, noe som gjør vårt inngrep i den ville bestanden minimal.

Vi overfører stamfisk til en karantenestasjon hvor vi gjennomfører befruktning av rogna. Det Islandske Mattilsynet sørger for individuell screening av stamfisken for en rekke patogener. Dette gir en høy biosikkerhet for produktene vi selger.

Rogn fra hver enkelt hunnfisk blir inkubert i egne inkubatorer. Dette sikrer den beste rognkvaliteten fra hver enkelt stryking av stamfisk.

Når stamfisken er bekreftet sykdomsfri, blir rogna bragt videre til klekkeriet i Hafnir. Dette skjer ca. en måned etter befruktning.

Kort tid etter innlegg i klekkeriet, klekker rogna. Den blir start-fôret med levende artemia (Sep-Art) levert av vårt søsterselskap Benchmark Advanced Nutrition/Inve Aquaculture. Etter ca. ti dager blir yngelen introdusert til tørrfôr.

I og med at yngelen er avkom av villfisk, er det stor variasjon i tilveksten. Fra yngelen er ca. 2 måneder må den sorteres hver 14 dag. Dette gjør vi med egenutviklet sorteringsutstyr tilpasset fisken.

Hver enkelt fisk blir inspisert manuelt og vaksinert før den sendes ut til våre kunder. Den har da en høy helsestatus som gjør den robust til å møte det nye miljøet i merder i sjøen.

Transporten av yngel fra Island til Færøyene skjer i spesielt designet fraktcontainere. Ved små leveranser benyttes også flyfrakt.

I merdene i sjøen møter rognkjeksen et helt nytt miljø hvor den må tilpasse seg en rekke utfordringer.

Vi har en tett dialog med våre kunder for å løse nye utfordringer tilknyttet hold av rensefisk i laksemerder. Målet vårt er å bidra til å øke fiskevelferden og samtidig sikre at yngelen vi leverer er i stand til å gjøre jobben som lusespisere.

Meny

Get the newsletter