Laks

Oversikt

Vi tilfører den globale laksenæringen robust og sykdomsfri lakserogn hver eneste uke i året. Produktene våre kommer fra langsiktige avlsprogrammer og er et resultat av intensiv innovasjon, med fokus på å løse våre kunders utfordringer og muligheter. I dag driver vi interne programmer for tre laksestammer i Norge, Island og Chile, hovedsakelig produsert i landbaserte anlegg for å sikre industrien det høyeste nivået av biosikkerhet.

Hvorfor velge vår lakserogn?

Norsk opprinnelse

De tre stammene vi drifter har alle sin opprinnelse fra et utvalg av Norges mest fremtredende lakseelver. Den første villaksen ble samlet inn og tilpasset for oppdrett på midten av 70-tallet og tidlig 80-tallet. Siden den tid har de gjennomgått betydelig genetisk utvikling gjennom systematisk avl og seleksjon. Avlsprogrammets struktur, hvor hanfisken blir hentet direkte fra avlskjernen, sikrer en høyere genetisk gevinst per generasjon enn ved utvalg fra oppformeringslinjer.

Benchmark Genetics metoden

Konvensjonelt blir stamfisk av laks produsert i sjøen, og bare overført til land den siste perioden før gyting for å gjennomgå temperatur- og lysmanipulering for å indusere modning.

En slik produksjonsstrategi er forbundet med risiko for produsentene ettersom stamfisken tilbringer ett år lengre tid i sjøen enn den kommersielle laksen. Risiko for tap forårsaket av sykdommer, overføring av agens, påslag av lus og risiko for rømming er alle forbundet med produksjon i sjøen

Tilpasset ditt produksjonssystem

Om du produserer i merder i sjø eller om du har en landbasert produksjon – vi har løsninger tilpasset begge systemer.

Våre produktkonsepter SalmoProtect og SalmoSelect er rettet inn på utfordringene som typisk forekommer i sjøoppdrett, slik som lakselus og en rekke sykdommer. Produktet SalmoRAS4+ er spesielt tilpasset landbasert oppdrett hvor fokus er høy tilvekst og kvalitetsegenskaper.

Produkter

SalmoSelect

Gir en høy fleksibilitet i valget av egenskaper for økt resistens mot sykdom, og større seleksjonsintensitet på kvalitetsparametere

SalmoProtect

SalmoProtect er utviklet for produksjon som foregår i områder med et lavere sykdomspress, og hvor målet er å motstå de mest vanlige helseutfordringene, samtidig som man opprettholder en høy ytelse på produksjonseffektivitet og kvalitet.

SalmoRAS4+

SalmoRAS4+ bidrar til å optimalisere produksjonen i landbaserte RAS-systemer

Salmon - other products icon

Rognkjeks

Siden 2014, har Benchmark Genetics produsert rognkjeksyngel på Island.

Velg din region eller kontakt vår servicerepresentant

Relaterte nyheter

Relaterte case-studier

Meny

Get the newsletter