Andre regioner

Benchmark Genetics er verdensledende innen avl og genetikk for akvakultur.

Vi bistår oppdrettsnæringen med å forbedre produksjonsutbyttet, høyne kvaliteten, forbedre fiskehelsen og -velferden. Det gjør vi gjennom våre avlsprogrammer som vi har driftet gjennom mange tiår og ved bruk av den siste teknologien innen genetikk.

Avlsprogrammene til Benchmark Genetics består av artene atlantisk laks, L. Vannamei reker og Nil tilapia. Vårt genetiske team gir også konsulentbistand til eksterne avlsprogrammer over hele verden for arter som sea bass/sea bream, regnbueørret og coho laks.

Produkter

SalmoSelect

Gir en høy fleksibilitet i valget av egenskaper for økt resistens mot sykdom, og større seleksjonsintensitet på kvalitetsparametere

SalmoProtect

SalmoProtect er utviklet for produksjon som foregår i områder med et lavere sykdomspress, og hvor målet er å motstå de mest vanlige helseutfordringene, samtidig som man opprettholder en høy ytelse på produksjonseffektivitet og kvalitet.

SalmoRAS4+

SalmoRAS4+ bidrar til å optimalisere produksjonen i landbaserte RAS-systemer

Salmon - other products icon

Rognkjeks

Siden 2014, har Benchmark Genetics produsert rognkjeksyngel på Island.

Relaterte nyheter

Relaterte case-studier

Choose your region or contact our service representative

Ingen treff.

Meny

Get the newsletter